คำถามที่พบบ่อย

เครื่องวัดความดัน – ถ้าแบตเตอรี่อ่อนเครื่องจะทำการวัดค่าหรือไม่

วัดได้อย่างถูกต้อง เมื่อแบตเตอรี่หมดเครื่องจะปิดอัตโนมัติ

เครื่องวัดความดัน – หน้าจอแสดง Full M หมายความว่าอะไร
 • หน่วยความจำเต็ม (memory) สามารถทำการลบ memory ได้ดังนี้ ขณะที่เครื่องปิดอยู่ ให้กดปุ่ม M ค้างไว้จนหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ CL จากนั้นให้ปล่อยมือ
 • แล้วกดปุ่ม M อีก 1 ครั้ง เครื่องจะทำการลบค่าที่บันทึกทั้งหมดพร้อมกับส่งเสียงเตือน แสดงว่าค่าที่บันทึกไว้ได้ลบออกทั้งหมดแล้ว
เครื่องวัดความดัน – เมื่อใช้งานขึ้น Err หมายความว่าอย่างไร
 • ERR 1 สายท่อลมไม่แน่นหรือหลุด
 • ERR 2 มีการขยับแขนเคลื่อนไหวหรือพูดคุยในขณะวัดความดัน
 • ERR 3 แผ่นวัดความดันสวมเข้ากับต้นแขนไม่เรียบร้อยหรือไม่พอดี
 • ERR 4-5 เกิดจาก ERR1- ERR3 เกิดขึ้นพร้อมกัน
เครื่องวัดความดัน – ทำไมค่าความดันที่วัดได้ที่โรงพยาบาลจึงไม่เท่ากับการวัดที่บ้าน

เพราะว่าคุณอาจจะไม่ผ่อนคลายเมื่ออยู่กับแพทย์เท่ากับอยู่ที่บ้าน การวัดที่โรงพยาบาลอาจมีค่าสูงกว่าปกติ 15 มม. ปรอท เรียกอาการนี้ว่า White Coat Hypertension

เครื่องวัดความดัน – ทำไมค่าความดันที่วัดในแต่ละครั้งจึงไม่เท่ากัน

ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างได้แก่
1. ระยะการพักก่อนทำการวัดความดัน เพราะหากเดินทางแล้ววัดความดันทันทีส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าการวัดครั้งที่ 2 ที่พักผ่อนแล้ว 15 นาที
2. หากมีการเคลื่อนไหวระหว่างการวัดความดัน อาจทำให้ค่าแตกต่างกันได้

เครื่องวัดความดัน – การเก็บรักษา
 • ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้นหรือทำให้เปียกน้ำ
เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด – เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ทางหน้าผาก สามารถวัดต่อเนื่องได้หรือไม่

ใช้ได้ค่ะสามารถทำการวัดครั้งที่ 2 ได้ทันทีหลังจากไฟที่หน้าจอดับลงค่ะ

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด – วิธีการเปลี่ยนองศาของ อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ทางหน้าผากและทางหู

ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ให้ปิดเครื่อง
2. กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้จนหน้าจอปรากฏขึ้นตัวอักษร F จากนั้น
3. กดปุ่มสตาร์ทซ้ำ 1 ครั้งโดยให้หน้าจอ F เปลี่ยนเป็น C และ เครื่องปิดอัตโนมัติ ต่อจากนั้นเครื่อง จะพร้อมใช้งานหลัง จากนั้นอีก 5 วินาที

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด – อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เปิดเครื่องมาหน้าจอมีรูปสามเหลี่ยมและทำการวัดค่าไม่ได้ต้องทำอย่างไร

เป็นสัญลักษณ์แสดงเตือนว่าแบตเตอรี่หมด ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่จึงสามารถวัดได้ตามปกติ

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด – กรณีใช้งานMicrolife IR1DE1 วัดหลายคนต่อเนื่องกันจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกครั้งหรือไม่

ควรทำความสะอาดเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัยค่ะโดยใช้ส่าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณส่วน ปลายทุกครั้งหากต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง

เทอร์โมมิเตอร์ – การใช้เทอร์มิเตอร์วัดไข้ ในแต่ละจุดของร่างกาย อุณหภูมิเท่าไหร่ถือว่ามีไข้
 • วัดทางช่องปาก : อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5องศาเซลเซียส
 • วัดทางรักแร้ : อุณหภูมิตั้งแต่ 37.2องศาเซลเซียส
 • วัดทางทวารหนัก : อุณหภูมิตั้งแต่ 37.8องศาเซลเซียส
 • วัดทางช่องหู : อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5องศาเซลเซียส