Microlife B2 PLUS

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ไมโครไลฟ์ รุ่น BP B2 Plus สามารถตรวจวัดค่าความดันโลหิต และสภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้อย่างแม่นยํา เที่ยงตรง ผ่านการทดสอบ จากสถาบันทางการแพทย์ และได้รับการรับรองจากสถาบันความดันโลหิตสูงประเทศอังกฤษ

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • อุปกรณ์นี้สามารถบันทึกค่าวัดได้สําหรับผู้ใช้งาน 2 คน
 • สามารถตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้ด้วยเทคโนโลยี PAD Pulse Arrhythmia Detection ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไมโครไลฟ์
 • มีระบบ Smart MAM เทคโนโลยีวัดอัตโนมัติ 2 ครั้งติดต่อกัน เว้นระยะการวัดต่อครั้ง 15 วินาที และแสดง ค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้งหมด
 • สามารถควบคุมความเร็วและแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนได้ด้วยเทคโนโลยี Gentle + ทําให้การวัด ความดันโลหิตเป็นไปอย่างสะดวกและแม่นยํา
 • เมื่อสิ้นสุดการวัดแล้ว เครื่องจะแสดงค่าความดันบน – ล่าง และค่าชีพจร พร้อมกันทั้ง 3 ค่า รวมถึงวันที่และเวลา
 • หน้าจอสามารถแสดงวันที่และเวลาได้ อ่านค่าง่าย ด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
 • สามารถแสดงไฟเตือนระดับของความดันโลหิตบนหน้าจอ โดยจะแสดงออกในรูปของแถบสีทางด้าน ซ้ายของเครื่อง
 • กรณีที่ใส่ปลอกแขนไม่ถูกต้อง จะปรากฏสัญลักษณ์การตรวจสอบการใส่ปลอกแขนที่ไม่ถูกต้องขึ้นที่หน้าจอ
 • ปลอกแขน size M-L (ขนาดเส้นรอบแขน 22 – 42 cm.)
 • ปิดอัตโนมัติ หลังจากแสดงผลประมาณ 1 นาที

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีสัญลักษณ์เตือนแบตเตอรี่อ่อน เมื่อเหลือแบตเตอรี่น้อยกว่า 25%
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5V จํานวน 4 ก้อน
 • มี Adapter สําหรับใช้กับไฟบ้านขนาด (DC 6V, 600 mA)
 • บันทึกข้อมูลการวัดได้ 60 x 2 (รวม 2 ผู้ใช้งาน 120 ค่า) พร้อมแสดงวันและเวลาที่วัดค่าได้
 • อุณหภูมิสําหรับการใช้งาน 10-40 องศาเซลเซียส
 • นํ้าหนัก 284 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)  120 x 87 x 59 มม.
 • ค่าที่สามารถวัดได้ ค่าบน/ ค่าล่าง
  Systolic 60 ถึง 255 มม.ปรอท
  Diastolic 40 ถึง 200 มม.ปรอท
 • ค่าชีพจร 40 ถึง 199 ครั้ง/นาที
 • ค่าการบีบรัดของผ้าพันแขน 0 ถึง 299 มม. ปรอท
 • ความแม่นยํา ค่าความดันโลหิตบวก/ลบไม่เกิน 3 มม. ปรอท ค่าชีพจรบวกลบไม่เกิน 5%

ระยะเวลารับประกัน

 • ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
 • ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
 • Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

มีศูนย์บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย

 •