เกี่ยวกับ Microlife

Microlife เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products) และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products) ผลิตภัณฑ์หลักของ Microlife ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

อ่านเพิ่มเติม

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

สินค้าของเรา

เครื่องวัดความดันโลหิต
มาตรฐาน

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

เครื่องวัดความดันโลหิต
AFIB

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

เครื่องวัดความดันโลหิต
ทางการแพทย์

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

ที่วัดไข้อินฟราเรด
.

ที่วัดไข้อินฟราเรด

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

ที่วัดไข้ดิจิทัล

ที่วัดไข้ดิจิทัล

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด

ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเรา

ความรู้และข่าวสาร

เครื่องวัดความดัน และที่วัดไข้ Microlife มีการจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า
สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อระบุร้านที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของท่านได้