เกี่ยวกับ Microlife

Microlife เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products) และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products) ผลิตภัณฑ์หลักของ Microlife ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

อ่านเพิ่มเติม

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

สินค้าของเรา

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B3 Afib Advance

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B3 Comfort PC

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B3 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B2 PLUS

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B2 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น B1 Classic

สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ

ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเรา

ความรู้และข่าวสาร

เครื่องวัดความดัน และที่วัดไข้ Microlife มีการ
จัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย

หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า
สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อระบุร้านที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของท่านได้

เครื่องวัดความดัน และที่วัดไข้ Microlife มีการจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า
สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อระบุร้านที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของท่านได้