เทคโนโลยีที่วัดไข้

Microlife มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวัดไข้อยู่เสมอ หนึ่งในความสำเร็จได้แก่เทคโนโลยี GoldTemp, Antimicrobial และ 1 วินาที เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 0% ปรอท, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, และการทดสอบทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Microlife บริษัทให้การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) สำหรับที่วัดไข้แบบดิจิตอล และรับประกัน 2 ปี สำหรับที่วัดไข้แบบอินฟราเรด

การทดสอบทางการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ (Evidence-Based Technology) ที่ผ่านมา Microlife ได้ลงทุนทรัพยากรและความพยายามมหาศาลในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย Microlife ได้ร่วมมือกับ Spital Dornbirn (โรงพยาบาล Dornbirn) ในออสเตรีย มีการศึกษาหลายครั้งในหน่วยแพทย์กุมารเวชศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความถูกต้อง (Accuracy) และการใช้งานง่าย (Easy Handling) ของที่วัดไข้รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดย Microlife Infrared Thermometer ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในยุโรปเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ที่ทำการทดสอบประกอบด้วยเด็กอายุระหว่าง 0.5 ถึง 18 ปี

การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

เครื่องวัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibiliity Test) เพื่อเป็นการรับรองว่าส่วนประกอบของเครื่องวัดอุณหภูมิของไมโครไลฟ์ทุกชิ้นไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค โดยวัสดุทั้งหมดของชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมโครไลฟ์สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุชีวภาพได้ตามมาตรฐานสากล ISO10993

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่น

และให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤติโควิด 2563 ไปด้วยกัน

การรับประกันสินค้า

เครื่องวัดความดันประกันศูนย์

5

YEAR WARRANTY

ปลอกแขนประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

อะแดปเตอร์ประกันศูนย์

1

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้อินฟราเรดประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้ดิจิทัลประกันศูนย์

Lifetime

WARRANTY

Microlife AFIBsens

สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Afib)

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทดลองสินค้า Microlife ได้แล้ววันนี้ที่

และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
เครื่องวัดความดัน Microlife มีการจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า สามารถติดต่อบริษัทเพื่อระบุร้านที่จำหน่ายในพื้นที่ของลูกค้าได้