เทคโนโลยีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วของ Microlife เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้ภายนอก โดยใช้สำหรับตรวจวัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในหลอดเลือดแดง (SpO2) และอัตราชีพจรของผู้ใหญ่และเด็กอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว (ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง) รวมถึงเหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (โรงพยาบาล และสถานอำนวยความสะดวกประเภทโรงพยาบาล) เครื่งวัดออกซิเจนปลายนิ้วของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่ามีความแม่นยำสูงแม้ใช้งานหลายครั้งในระยะยาวหากคุณมีปัญหา ข้อสงสัยหรือต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่าย Microlife ในประเทศของคุณ ร้านค้าหรือร้านขายยาสามารถให้ที่อยู่ของตัวแทนจำหน่าย Microlife ในประเทศของคุณ

ความอิ่มตัวของออกซิเจน

หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินในเลือดแดงที่เต็มไปด้วยออกซิเจน โดยค่าดังกล่าวเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญมากสำหรับระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Circulation System) โรคทางเดินหายใจจำนวนมากส่งผลให้ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (Oxygen Saturation) ต่ำกว่าปกติปัจจัยต่อไปนี้อาจมีส่วนให้ความอิ่มตัวของออกซิเจนลดลง: การปรับตัวเข้าสู่ปกติของอวัยวะหลังมีการทำงานที่ผิดปกติที่เกิดจากการระงับความรู้สึกหรือดมยาสลบ (Anesthesia), การบาดเจ็บอย่างรุนแรงหลังการผ่าตัด, การบาดเจ็บจากตรวจสอบทางการแพทย์ โดยผลข้างเคียงของอาการเหล่านี้ ได้แก่ อาการมึนงอ่อนเพลีย และอาเจียน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบความอิ่มตัวของออกซิเจนของผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบและรักษาได้ทันเวลา

การวัดของเครื่องวัดความอิ่มตัว

หลักการวัดของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในปลายนิ้ว: สูตรทางคณิตศาสตร์ถูกคำนวณโดยใช้กฎของ Lambert Beer ซึ่งคำนวณลักษณะการดูดซับสเปกตรัมของ deoxygenated hemoglobin (Hb) และ oxynemoglobin (HbO2) ในช่วงสีแดงและช่วงใกล้อินฟราเรดหลักการทำงานของอุปกรณ์: Photoelectric oxyhemoglobin inspection technology ถูกนำมาใช้ร่วมกับ capacity pulse scanning and recording technology โดยจะปล่อยแสง 2 ลำแสงที่มีช่วงความยาวคลื่นแตกต่างกัน (660 นาโนเมตร ช่วงสีแดง และ 905 นาโนเมตรช่วงใกล้อินฟราเรด) โฟกัสผ่านเล็บของผู้ใช้งานผ่านไปยังเซ็นเซอร์ของตัวเครื่อง สัญญาณที่วัดจากองค์ประกอบแสงจะแสดงบนหน้าจอผ่านกระบวนการในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวณของไมโครโปรเซสเซอร์ภายในอุปกรณ์

MICROLIFE FINGERTIP PULSE OXIMETER OXY 200

 

คุณสมบัติ

• สามารถใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และชีพจร (Pulse) ด้วยเทคโนโลยี Photoelectric oxyhemoglobin inspection และ capacity pulse scanning and recording
• แจ้งเตือนด้วยเสียงอัตโนมัติ เมื่อเครื่องตรวจจับอัตราชีพจรต่ำกว่า 50 หรือสูงกว่า 130 ครั้งต่อนาที รวมทั้งหากตรวจจับระดับ SpO2ของคุณต่ำกว่า 94%
• ใช้งานง่าย ไม่เจ็บ สามารถวัดค่าวามอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และชีพจร (Pulse) ได้ โดยไม่ต้องเจาะเลือด
• น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักเพียง 50 กรัมเมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว ทำให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านและพกพา
• สามารถใช้งานได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
• มีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก (62 x 37 x 32 มิลลิเมตร) และมีน้ำหนักที่เบาเพียง 50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• หน้าจอแสดงผลแบบ LED
• เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ 8 วินาทีเมื่อไม่ตรวจพบสัญญาณ หรือสัญญาณต่ำ
• สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 1.5 V Alkaline จำนวน 2 ก้อน ขนาด AAA
• เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงขึ้นเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ในกล่อง

• เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 1 เครื่อง
• กระเป๋าใส่ตัวเครื่อง 1 ชิ้น
• สายห้อยคอ 1 เส้น
• แบตเตอรี่ 1.5 V Alkaline ขนาด AAA 2 ก้อน
• คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 ชุด

การรับประกันสินค้า

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 2 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

Microlife AFIBsens

สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Afib)

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม