เทคโนโลยีที่วัดไข้

Microlife มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวัดไข้อยู่เสมอ หนึ่งในความสำเร็จได้แก่เทคโนโลยี GoldTemp, Antimicrobial และ 1 วินาที เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 0% ปรอท, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, และการทดสอบทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Microlife บริษัทให้การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) สำหรับที่วัดไข้แบบดิจิตอล และรับประกัน 2 ปี สำหรับที่วัดไข้แบบอินฟราเรด

การทดสอบทางการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ (Evidence-Based Technology) ที่ผ่านมา Microlife ได้ลงทุนทรัพยากรและความพยายามมหาศาลในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย Microlife ได้ร่วมมือกับ Spital Dornbirn (โรงพยาบาล Dornbirn) ในออสเตรีย มีการศึกษาหลายครั้งในหน่วยแพทย์กุมารเวชศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความถูกต้อง (Accuracy) และการใช้งานง่าย (Easy Handling) ของที่วัดไข้รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดย Microlife Infrared Thermometer ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในยุโรปเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ที่ทำการทดสอบประกอบด้วยเด็กอายุระหว่าง 0.5 ถึง 18 ปี

การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

เครื่องวัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibiliity Test) เพื่อเป็นการรับรองว่าส่วนประกอบของเครื่องวัดอุณหภูมิของไมโครไลฟ์ทุกชิ้นไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค โดยวัสดุทั้งหมดของชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมโครไลฟ์สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุชีวภาพได้ตามมาตรฐานสากล ISO10993

การรับประกันสินค้า

เครื่องวัดความดันประกันศูนย์

5

YEAR WARRANTY

ปลอกแขนประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

อะแดปเตอร์ประกันศูนย์

1

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้อินฟราเรดประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้ดิจิทัลประกันศูนย์

Lifetime

WARRANTY

Microlife AFIBsens

สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Afib)

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม