Microlife B3 AFIB Advanced

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอฟิบ แอดวานซ์ มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

 

 

คุณลักษณะทั่วไป

• เครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเครื่องวัดความดันรุ่นก่อนนี้ ทำให้เครื่องวัดความดันรุ่นนี้ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
• เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจได้ ได้ (Stroke Risk Prevention) โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100% ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ทั้งนี้เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced จะดีกว่าเทคโนโลยี AFIB เดิมคือสามารถลดระยะเวลาในการวัด ลงเกือบ 3 เท่า รวมทั้งสามารถสามารถตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ได้ทั้งในโหมดการวัดปกติและโหมดการวัดแบบ MAM (เดิมเครื่องวัดความดัน AFIB จะต้องใช้โหมดการวัดแบบ MAM เท่านั้นเพื่อตรวจจับอาการ AF)
• เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะไมโครไลฟ์ที่สามารถตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) โดยผ่านการทดสอบ 3 ประเภท ทั้งประเภทผู้ใช้งานปกติ (Basic Validation) ประเภทกลุ่มพิเศษ (Special Patient Validation) และประเภทการตรวจวัดอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)
• เทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งจากหน่วยความจำล่าสุดซึ่งมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่เป็นการการวัดค่า 3 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 นาที โดยเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 4 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ที่สูงกว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจ
• แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH
• ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
• ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
• สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 99 ค่า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ <<1>> เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM <<3>> เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) แบบ 3 ครั้ง
• เมื่อทำการวัดเสร็จแล้วทั้งในโหมดการวัดธรรมดา หรือ โหมดการวัดแบบ MAM หากเครื่องตรวจพบอาการเต้นผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) สัญลักษณ์ AFIB จะปรากฏบนจอเครื่อง และหากเครื่องตรวจพบอาการเต้นผิดปกติของหัวใจ (Pulse Arithmia) สัญลักษณ์รูปชีพจรจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากสัญลักษณ์อย่างใดๆอย่างหนึ่งขึ้นบนหน้าจอบ่อยครั้ง เพื่อแจ้งเตือนท่านให้รีบไปพบแพทย์ Cardiologist เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือทำ ECG ต่อไป
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน OK แจ้งเตือนว่าปลอกแขนทำงานปกติขณะทำการวัด
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขนสั่น แจ้งเตือนว่ามีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน กากบาท แจ้งเตือนว่าใส่ปลอกแขนผิดวิธี หรือเกิดปัญหาที่ปลอกแขน เช่น ปลอกแขนไม่แน่น หรือลมไม่เข้าปลอกแขน ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขนเส้นประและชีพจร แจ้งเตือนว่าชีพจรที่วัดได้ต่ำเกินไป ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
• สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง
2 ระบบ
• สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
• เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
• หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
• เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบด้วย

1. ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
2. ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
3. Adapter 1 ชิ้น
4. คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
5. กระเป๋าไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
6. แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ระยะเวลารับประกัน

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
• ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
• Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง