Microlife Thailand ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านโรคความดันโลหิตสูงให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานสายงานด้านนี้

Microlife Thailand มีความยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์วัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติชนิดพกพาติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้วหรือ Atrial Fibrillation ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้