Category Archives: ข่าวสาร

Microlife Thailand ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านโรคความดันโลหิตสูงให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานสายงานด้านนี้ Microlife Thailand มีความยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์วัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติชนิดพกพาติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้วหรือ Atrial Fibrillation ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้

งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

“สมาพันธ์เฮลธ์” โหนกระแส IoT ผนึกกำลังรพ.จุฬา/CT ASIA ลดความเสี่ยง STROKE ด้วยเทคโนโลยี AFIB

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไปเร็วมาก องค์กรใหญ่ๆ รวมถึงภาครัฐ พากันปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี “ไอโอที” ( Internet of Things: IoT) หรืออินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง ที่อุปกรณ์จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ไอโอทีมากขึ้น 26,000 ล้านชิ้นทั่วโลก ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่าง CISCO มองว่าในปี 2020 น่าจะมีอุปกรณ์ไอโอทีมากขึ้น 50,000 ล้านชิ้น ปัจจุบันไอโอทีได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่การติดตั้งระบบไอโอทีในอุปกรณ์ในบ้านเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้เทคโนโลยีไอโอทีเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นในดินและพื้นที่เพาะปลูก ดึงข้อมูลไปโชว์บนสมาร์ทโฟน ชาวสวนจะรู้ข้อมูลทั้งหมด ธุรกิจค้าปลีก นำไอโอทีมาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผ่านการ Feed ข้อมูลตรงไปยังสมาร์ทโฟนของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงการนำไอโอที มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดซื้อ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้รวมถึง ทางการแพทย์ ที่นำไอโอทีไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณไปยังโรงพยาบาลและญาติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ล่าสุด […]